Защо рекламата е абсолютно необходима?

Рекламата може да бъде определена като съобщение за стока, удовлетворяваща определена потребност.Вид комуникация между производството и потреблението. Tя е абсолютно необходима за стоковото производство – без нея е невъзможно осъществяването на размяната: “стока – пари”.

Та нали купувачът ще даде парите си само след като се убеди напълно, че стоката удовлетворява потребността му, заради която я купува.Именно рекламата подтиква към покупката на тази стока. И най-важното: целта на вашата реклама, било то външна, онлайн реклама, рекламни обяви и т. н. е да предостави в ярка светлина информация за потребителните качества на стоката ви.